Trollhättans Stad Fastighetsunderhåll 2020 - 2022 / Golv NY

Fastighetsunderhåll 2020 - 2022 / Golv NY

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av ramavtal för golvläggningstjänster. Upphandlingen är indelad i två kategorier vilka tilldelas separat. Anbud kan lämnas på en eller båda kategorier.

Kategori 1: Avtal för Trollhättans Stad, Kraftstaden Fastigheter, Trollhättan Exploatering AB & Trollhättan Energi AB

Kategori 2: Avtal för AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00446