Trollhättans Stad Fastighetssystem underhållsplanering lokalfastigheter

Fastighetssystem underhållsplanering lokalfastigheter

Trollhättans kommun, Trollhättan

Trollhättans stad avser upphandla ett molnbaserat system för underhållsplanering av lokalfastigheter.

Avtalstid är 8 år och max årsavgift är 200 000 kr ex moms.

Tilldelningsgrund är bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00831