Trollhättans Stad Fastighetsbesiktning och vibrationsmätning

Fastighetsbesiktning och vibrationsmätning

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Anbudsförfrågan avser fastighetsbesiktningar och vibrationsmätningar för Vänersborgs kommun.

Omfattning

Anbudsförfrågan avser Fastighetsbesiktningar och vibrationsmätningar för och inom Vänersborgs kommun. Besiktningar av fastigheter och anläggningar före och efter sprängningsarbeten samt vibrationsmätningar och utvärderingar.

Anbudsförfrågan avser fastighetsbesiktningar och vibrationsmätningar för Vänersborgs kommun.

Omfattning

Anbudsförfrågan avser Fastighetsbesiktningar och vibrationsmätningar för och inom Vänersborgs kommun. Besiktningar av fastigheter och anläggningar före och efter sprängningsarbeten samt vibrationsmätningar och utvärderingar.

Beställaren kan ha flertalet olika konsultområden, vilka ibland kan anses gå i varandra, vid de tillfällen kan beställaren från tid till annan behöva avropa ett uppdrag som kan anses falla in under fler än ett område. Beställaren kommer då att välja konsult efter det område som med beaktande av uppdragets helhet anses lämpligast. Vid en sådan bedömning kommer även eventuella krav på särskild behörigheter/kompetenser att beaktas.

Med hänsyn till verksamhetsförändringar och ändrade ekonomiska förutsättningar lämnas inga garantier på omfattningen under avtalsperioden. Ändrade förhållanden kan innebära att leveransvolymen på ett objekt ökar, minskar eller tas bort. Skulle omfattningen under- respektive överstiga beräknad kvantitet ska detta inte betraktas som ett avtalsbrott från köparens sida utan leverantören har att leverera det verkliga behovet.

Uppskattat värde per år : 700 000 kronor

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2020/21