Trollhättans Stad Fastighets- och vibrationsmätning 2020-2022

Fastighets- och vibrationsmätning 2020-2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Besiktningar av fastigheter och anläggningar före och efter

sprängningsarbeten samt vibrationsmätningar och utvärderingar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00321