Trollhättans Stad Farligt avfall

Farligt avfall

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Omfattning

Hämtning och behandling av farligt avfall som samlats in till köparens miljöstationer.I uppdraget ingår även insamling och omhändertagande av elavfall från utplacerade skåp, så kallade Samlare. Avfallsmängden finns specificerade i prisbilagan. Volymen kan över- eller underskridas och är ej bindande för de upphandlande myndigheterna. Leverantör är skyldig att ta emot och behandla den verkliga volymen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2020/43