Trollhättans Stad Fällningskemikalie vattenverket Sotenäs 2

Fällningskemikalie vattenverket Sotenäs 2

Sotenäs Vatten AB

Upphandling av fällningskemikalie till Dale vattenverk i Sotenäs. Upphandlingens syfte är att få till stånd ramavtal med en leverantör som kan tillgodose den upphandlande enhetens löpande behov under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-11)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024-058