Trollhättans Stad Entreprenadmaskiner och transporter, mark- och anläggningsentreprenader

Entreprenadmaskiner och transporter, mark- och anläggningsentreprenader

Uddevalla Energi Aktiebolag, UDDEVALLA

Uddevalla Energi med dotterbolag genomför en upphandling avseende ramavtal för löpande markentreprenader vid nyanläggning och underhållsarbete av fjärrvärme, elnät och fiber. Upphandlingen omfattar mark- och anläggningsarbeten med grävmaskiner i olika viktklasser, yrkesarbetare för förekommande arbeten, transporter med lastbil och lastbil med kran, samtliga med förare, samt olika grusfraktioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: UE20201007-1/90