Elmaterial

Uddevalla Energi Aktiebolag, UDDEVALLA

Uddevalla Energi och Trollhättan Energi upphandlar gemensamt ramavtal för Elmaterial. Uppdraget består av att under ramavtalsperioden tillhandahålla och leverera elektriskt material (kabel, lina och elmaterial) för elkraftsdistribution men även för övrigt sortiment av elmaterial (ej fiber).

Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer i rangordning där den leverantör som rangordnas som nr 1 utses till huvudleverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UE20200921-1/159