Trollhättans Stad Elmaterial 2024

Elmaterial 2024

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun inbjuder härmed till att lämna anbud på ramavtal för elmaterial. Upphandlingens syfte är att teckna avtal med tre leverantörer för avrop i rangordning, för att täcka kommunens löpande behov av elmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2023:394