Trollhättans Stad Elektrifiering Bussdepån Trollhättan

Elektrifiering Bussdepån Trollhättan

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Västtrafik skall i den nya trafikperioden trafikera stadstrafiken med eldrivna bussar i stället för dagens biogas/biodiesel.

Befintlig bussdepå inom kvarteret Renen 6 skall därför byggas om och elektrifieras för att möta behoven med laddning och service av elbussar.

Entreprenören skall ansvara för totalentreprenaden av elektrifiering av Bussdepån i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-07-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/6