Trollhättans Stad Elektrifiering Bussdepån - Ombyggnadsarbeten

Elektrifiering Bussdepån - Ombyggnadsarbeten

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Västtrafik skall i den nya trafikperioden trafikera stadstrafiken med eldrivna bussar i stället för dagens biogas/biodiesel.

Befintlig bussdepå inom kvarteret Renen 6 skall därför byggas om och anpassas för att möta behoven med service av elbussar.

Arbetena kommer att bedrivas under pågående verksamhet i ett flertal huvuddelar. Huvuddelarna benämns fortsättningsvis arbetsområden i AF-del och bilagor.

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/13