Trollhättans Stad El-material 2024-2026

El-material 2024-2026

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av enbart material för egen installation.

Avropsberättigade myndigheter:

Trollhättans stad, 212000–1546

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008–8535

Trollhättan Exploatering AB, 559190–2456

Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, 559390–2538

Vänersborgs kommun, 212000–1538

Kunskapsförbundet Väst, 222000–2998

El-material 2024-2026

Avser El-material inom materialgrupperna 00-52, 70-94, 99

El-material 2024-2026

El-material inom materialgrupperna 53-63, 95

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00907