Trollhättans Stad El-arbeten 2021-2023 / IT, Larm, Passersystem inkl. material

El-arbeten 2021-2023 / IT, Larm, Passersystem inkl. material

Trollhättans kommun, Vänersborg

Myndigheternas samlade behov gällande El-arbeten / IT, Larm, Passersystem inkl. material. Avropsberättigade myndigheter: Trollhättans Stad, 212000-1546 Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008-8535 Trollhättan Exploatering AB, 556049-7611 Trollhättan Energi AB, 556194-6921 AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, 556049-7611 Vänersborgs kommun, 212000-1538, Kunskapsförbundet Väst, 222000-2998

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00690