Trollhättans Stad El-arbeten 2021-2023 / IT, Larm, Passersystem Inkl. material

El-arbeten 2021-2023 / IT, Larm, Passersystem Inkl. material

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Myndigheternas samlade behov gällande El-arbeten / IT, Larm, Passersystem inkl. material.

Avropsberättigade myndigheter:

Trollhättans Stad, 212000-1546

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008-8535

Trollhättan Exploatering AB, 556049-7611

Trollhättan Energi AB, 556194-6921

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, 556049-7611

Vänersborgs kommun, 212000-1538

Fastighets AB Vänersborg, 556015-8726

Kunskapsförbundet Väst, 222000-2998

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-08-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00449