Trollhättans Stad El-arbeten 2021-2023 / El-montör inkl. material

El-arbeten 2021-2023 / El-montör inkl. material

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Myndigheternas samlade behov gällande El-arbeten / El-montör inkl. material. Avropsberättigade:

Trollhättans Stad, 212000-1546

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008-8535

Trollhättan Exploatering AB, 556049-7611

Trollhättan Energi AB, 556194-6921

Grönt Bränsle i Sverige AB, 559112-5405

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, 556049-7611

Vänersborgs kommun, 212000-1538

Fastighets AB Vänersborg, 556015-8726

Vänersborgsbostäder AB, 556789-0274

Kunskapsförbundet Väst, 222000-2998

El-arbeten 2021-2023/El-montör inkl. material

Ramavtalets omfattning avseende El-arbeten/El-arbeten enligt handlingar förtecknade under AFB.22

inom beställarnas egna och förvaltade fastigheter.

El-arbeten 2021-2023

Ramavtalets omfattning avseende El-arbeten/El-arbeten enligt handlingar förtecknade under AFB.22

inom beställarnas egna och förvaltade fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00448