Trollhättans Stad Driftentreprenad för hissar AB Vänersborgsbostäder

Driftentreprenad för hissar AB Vänersborgsbostäder

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Syftet med upphandlingen är att teckna serviceavtal med en entreprenör för service på hissar inom Vänersborgsbostäders hela fastighetsbestånd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SU2020