Trollhättans Stad Drift av caféverksamhet i Villa Björkås

Drift av caféverksamhet i Villa Björkås

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun bjuder in till att lämna anbud på ett tjänstekoncessionskontrakt gällande drift av caféverksamhet i Villa Björkås, Vänersborgs kommun.

Omfattning

Vänersborgs kommun inbjuder härmed att lämna anbud avseende drift av caféverksamhet i i Villa Björkås i enlighet med villkor i detta förfrågningsunderlag.

Vänersborgs kommun söker en entreprenörer som kan driva och utveckla angiven verksamhet i Villa Björkås, Vänersborg. Kommunen önskar se Villa Björkås som en naturlig och trivsam mötesplats, en plats med vacker omgivning och nära till rekreationsområden. Vänersborgs kommun tror att driftigt entreprenörskap som lockar besökare skapar bra förutsättningar för att förverkliga detta.

Observera att det endast är Villa Björkås entréplan som omfattas av denna upphandling. Det finns begränsade möjligheter för matlagning och liknande, se rubrik 1.2 Villa Björkås. Möjlighet finns att hålla caféverksamheten öppen mellan mars till oktober samt december. Leverantören ansvarar för att verksamheten i enlighet med det upphandlade uppdraget håller en god etisk standard.

Anbudet ska klart och tydligt visa hur man tänkt att bedriva verksamheten såsom affärsidé, organisation, ekonomi och annat som är intressant för uppdraget och som entreprenören, inom uppdraget ser skulle kunna locka besökare till Villa Björkås.

Upphandlingsförfarande

Direktupphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/50