Trollhättans Stad Drift av caféverksamhet i Skogshyddan 2023

Drift av caféverksamhet i Skogshyddan 2023

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Drift av caféverksamhet i Skogshyddan 2023

Omfattning

Vänersborgs kommun inbjuder härmed att lämna anbud avseende drift av caféverksamhet i Skogshyddan i enlighet med villkor i detta förfrågningsunderlag.

Vänersborgs kommun söker en entreprenörer som kan driva och utveckla angiven caféverksamhet i Skogshyddan, Vänersborg. Kommunen önskar se Skogshyddan som en naturlig och trivsam mötesplats, en plats med vacker omgivning och nära till rekreationsområden. Vänersborgs kommun tror att driftigt entreprenörskap som lockar besökare skapar bra förutsättningar för att förverkliga målbilden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/71