Trollhättans Stad Drift av caféverksamhet i Skogshyddan 2023

Drift av caféverksamhet i Skogshyddan 2023

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun inbjuder härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna avtal om drift av caféverksamhet av Skogshyddan. Byggnaden är inte dimensionerad för året-runt-bruk, utan lämpar sig endast för sommarcafé

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/263