Trollhättans Stad DPA-plattform

DPA-plattform

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser en länk för att knyta ihop olika tekniska lösningar köparen har.

Tidplan

TidsplanNedanstående tidsplan är preliminär och kan förändras.

Annonseringstid 2023-01-31 - 2023-03-02Utvärdering 2023-03-02 - 2023-03-17Leverantörsvisningar 2023-03-13 - 2023-03-14Leverantörsvisningar - reservdag 2023-03-15 Tilldelning 2023-03-27Avtalsspärr 2023-03-28- 2023-04-07Avtalsskrivning 2023-04-11Införande/uppsättning/utbildning 2023-04-11 - 2023-08-13Leveransgodkännande 2023-08-14Processutveckling med konsultstöd 2023-08-15 - 2024-05-31

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00786