Trollhättans Stad DPA-plattform

DPA-plattform

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser en länk för att knyta ihop olika tekniska lösningar köparen har.

Tidplan

TidsplanNedanstående tidsplan är preliminär och kan förändras.

Annonseringstid 2023-03-22 - 2023-04-22Utvärdering 2023-04-24 - 2023-05-11Leverantörsvisningar 2023-05-08 - 2023-05-10Tilldelning 2023-05-11Avtalsspärr 2023-05-11- 2023-05-21Avtalsskrivning 2023-05-23Införande/uppsättning/utbildning 2023-05-23 - 2023-09-20Leveransgodkännande 2023-09-21Processutveckling med konsultstöd 2023-09-22 - 2024-06-30

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00336