Trollhättans Stad Dokument- och ärendehanteringssystem

Dokument- och ärendehanteringssystem

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun är i behov av att upphandla ett kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem eftersom nuvarande avtal löper ut 2023-03-31.

Upphandlingen omfattar ett kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem för allmänna ärenden.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-05-24)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2021-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/187