Trollhättans Stad Dokument- och ärendehanteringssystem

Dokument- och ärendehanteringssystem

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Köparen upphandlar ett kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem inklusive förtroendemannaregister.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00390