Trollhättans Stad Distansundervisning vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst

Distansundervisning vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst, VÄNERSBORG

Omfattning

Kunskapsförbundet Väst vill komplettera sin verksamhet med ett brett utbud av kurser på grundläggande- och gymnasial nivå på distans. Vi kräver att leverantören kan erbjuda de kurser som är markerade som obligatoriska i bifogad lista, samt minst 90 av de övriga 103 kurserna.

Under 2021 beställde Kunskapsförbundet Väst ca 90.000 verksamhetspoäng, motsvarande 112 årselevplatser (á 800 poäng).

Vi bedömer i nuläget att kommande beställningar kommer att bli något större, cirka 130 årselevplatser.

Leverantören förbinder sig att till fullo tillhandahålla och leverera efter beställning från köparen på verklig volym. Tillkommande utbildningsområden och kurser kan under avtalsperioden komma att upphandlas separat om behov uppstår. I det fall antagen leverantör inte kan erbjuda önskade kurser utanför de obligatoriska, så har köparen rätt att köpa dem från annan leverantör.

Upphandlingsförfarande

Enstegsupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/00010