Trollhättans Stad Direkupphandling Data Domain Systems

Direkupphandling Data Domain Systems

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av DataDomain

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Vår backupmiljö består idag av NetWorker version 19.2.1.0 och ett system Dell-EMC DD3300 med aktiverat DD Boost protocol. 

I denna upphandling efterfrågar vi ytterligare ett DataDomain-system med minst 32TB lagring SAS-disk som klarar kravet: Inkrementell Block based backup klon för Hyper-V.

I specifikationen anges minimikraven. De efterfrågade produkterna måste passa i Uddevalla kommuns IT-miljö då de ska samverka med nuvarande produkter. Anbudsgivare ska ange vilken produkt och artikelnummer som offereras och bifoga produktinformation.

Obligatoriska krav på varan

Vi efterfrågar ett system med minst 32 TB SAS-Disk med dessa tekniska krav:

Inkrementell Block based backup klon för Hyper-V

Mjukvarutillägg DD Boost

NetWorker does not support cloning BBB incremental backups that reside on an AFTD

or CloudBoost. This restriction does not apply to DD backup targets because all

backups to Data Domain are full backups (synthetic full backup using DD virtual

synthetics)

Denna spec är för en exempel-modell:

Data Domain Systems: DD3300-EMC NFS CIFS, inkl. 32TB 2PSU 10GBE 10BGF 

Min. 32 TB SAS Disk

Min. throughput up to 4. TB/hr

Min. throughput  (DD BOOST) Up to 7.0TB/hr

Nätverksanslutningar: 1x management, 4st 10G Base-T Min 2 st SFP+SR

-Dubbla PSU

-Licenser för alla funktioner upp till 32 TB lagring skall offereras

-Support Hård och mjukvara för 60 månader NBD skall offereras

-Garantitid: min 1 år

Kommunen förbehåller sig rätten att avgöra kompabilitet med nuvarande system om annat fabrikat/system offereras.

Leveranstid

Början på Q1 2021 eller efter överenskommelse.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc. Anges i beställningen när upphandlingen är klar.

Fakturering

Faktura skall vara kunden tillhanda snarast möjligt dock senast V52 2020

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Tillämpar anbudsgivaren sådana arbetsvillkor?

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-12-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/771