Trollhättans Stad Direktupphandling WiFI-noder

Direktupphandling WiFI-noder

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av WiFi-noder

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Kommunen efterfrågar produkter enligt nedan. I specifikationen anges minimikraven.

Anbudsgivare ska ange vilken produkt och artikelnummer som offereras och bifoga (länk till) produktinformation.

IT-avdelningen har idag ett nätverk med ca 1700 radioaccesspunkter av märke Cisco.

Vi har ett behov av att byta ut ca. 80 st äldre WiFi-noder till nya noder WiFi-6 / AX.

De efterfrågade produkterna måste passa i Uddevalla kommuns IT-miljö då de ska samverka med nuvarande produkter.

Obligatoriska krav

De trådlösa accesspunkterna som offeras med licenser för både Controller och Prime ska vara fullt kompatibla med WiFi-Controller:

Cisco WLC 5520 version 8.x samt Cisco Prime version 3.8.

Mekaniskt skall fastsättningen passa från tidigare modeller, t.ex 1142, 2600

Minimikrav:

Datalänkprotokoll

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax

Nätverks/transportprotokoll

IPSec, IPv6

Protokoll för administration på distans

NETCONF, RESTCONF

Frekvensband

2.4 GHz, 5 GHz

Funktioner

Stöd för DFS, stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), 

Cisco VideoStream-teknik, RRM (Radio Resource Management), 

CSD (Cyclic Shift Diversity), stråleformingsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, 

Pre-Shared Key (PSK), Dynamic QoS, gäståtkomst, 

4x4 MU-MIMO-teknologi, säker omstart, 8x8 MU-MIMO-teknologi, Target Wait Time (TWT), bildsignering, Cisco Trust-förankringsmodul

Krypteringsalgoritm

AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, FIPS, EAP-SIM, EAP-FAST

Verifieringsmetod

MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM

Standarder som följs

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Antenn

Inbyggd rundstrålande

Exempel på produkt

C9115AXI-E

Garanti

Begränsad garanti - livstid

Leveranstid

Snarast möjligt, senast början februari 2021

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Bifogad excelfil ifylles av anbudsgivaren

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Tillämpar anbudsgivaren sådana arbetsvillkor?

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-12-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/752