Trollhättans Stad Direktupphandling UTV alt SSV

Direktupphandling UTV alt SSV

Uddevalla kommun, Uddevalla

För upphandlingsdokument, se bifogade Wordfiler

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-10-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr KFN 2022/00115