Trollhättans Stad Direktupphandling redovisningskonsulttjänst för koncernkonsolidering och koncernredovisning

Direktupphandling redovisningskonsulttjänst för koncernkonsolidering och koncernredovisning

Trollhättans kommun

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling för upprättande av koncernkonsolidering för Trollhättans Stads kommunkoncern samt årsbokslut, inkomstdeklaration, koncernkonsolidering, uppgifter till årsredovisning och koncernredovisning för moderbolaget och koncernen Trollhättan Stadshus AB

Se bifogat förfrågningsunderlag

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/00684