Trollhättans Stad Direktupphandling konsultstöd upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem

Direktupphandling konsultstöd upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem

Trollhättans kommun

Se bifogad anbudsförfrågan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00612