Trollhättans Stad Direktupphandling konsultstöd av arbetsmiljöingenjör

Direktupphandling konsultstöd av arbetsmiljöingenjör

Trollhättans kommun

Se bifogat underlag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/00116