Trollhättans Stad Direktupphandling företagsläkartjänster till Hälsan

Direktupphandling företagsläkartjänster till Hälsan

Trollhättans kommun

Se bifogad anbudsförfrågan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/00304