Trollhättans Stad Direktupphandling Färsk sejfilé

Direktupphandling Färsk sejfilé

Uddevalla kommun, Uddevalla

Direktupphandling Färsk sejfilé leveransdatum 2021-08-26 

Uddevalla kommuns Måltidsservice inbjuder er härmed att lämna anbud på en direktupphandling av färsk fisk. Vi väljer att lägga ut direktupphandlingen redan nu då det är semestertider. 

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 500 anställda.

Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Omfattning

Måltidsservice har för avsikt att köpa in ca 525 kg färsk sejfilé (Pollachius virens).

Obligatoriska krav på varan

Se bilaga 2 Obligatoriska krav och priser 2021-08-26

Information om leveransadresser, kontaktuppgifter m.m.

I Bilaga Färsk Sej lev 210826, så framgår leveransadresser, kontaktuppgifter till beställare, antal kilo per beställare m.m.

Leveranstid

Leverans av varan ska ske den 2021-08-26 senast kl.12.00.

Det vill säga att sista leveransen inte får anlända senare än kl.12.00 på sista leveransadressen som framgår av Bilaga Färsk Sej lev 210826.

Pris

Pris ska anges i bilaga 2 Obligatoriska krav och priser 21-08-26 på avsedd plats, priset ska anges i SEK och exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc. inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor ska accepteras av anbudsgivare.

Svar lämnas i bilaga Bilaga 2 Obligatoriska krav och priser 21-08-26.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-07-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-07-15