Trollhättans Stad Direktupphandling DELL Cyber Sense

Direktupphandling DELL Cyber Sense

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av tillbehör till backuplösning DELL Cyber Sense och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Vår backupmiljö består idag av EMC NetWorker och flera Dell-EMC Data Domain Systems,

i denna upphandling efterfrågas:

1st DPE Input Output Card: DD6400 Spare Base [PowerProtect DD6400 Misc Hardware -[EMEA_DD6400_UPG_36021]]

1st Dell EMC Switch S4112F inkl. SFP Transceiver och fiberkablar

De efterfrågade produkterna måste passa i Uddevalla kommuns IT-miljö då de ska samverka med nuvarande produkter.

Anbudsgivare ska ange vilken produkt och artikelnummer som offereras och bifoga produktinformation

Beskrivning av delarna i denna direktupphandling

DPE Input Output Card: DD6400 Spare Base [PowerProtect DD6400 Misc Hardware - [EMEA_DD6400_UPG_36021]]

1st DD6400 Upgrades             DD6400 Spare Base

1st DPE Input Output Cards    DD 10GBASE-T ENET 4PT UPG INTEL

Dell EMC Switch S4112F, 12 x 10GbE SFP+, 3 x 100GbE QSFP28, FAN to IO, 2 x AC PSU [Smart Value Dell EMC Networking S4112F]

1st  Dell EMC Switch S4112F, 12 x 10GbE SFP+, 3 x 100GbE QSFP28, FAN to IO, 2 x AC PSU

1st  VLT Tech Sheet Document

1st  User Documentation EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)

1st  Bundle DNS4112

1st  Dell Services: OS10 Software Support    3 Years ProSupport OS10 Enterprise Software Support-Maintenance

1st  Base warranty

1st  Base warranty 1Yr Return to Depot - Minimum Warranty

1st  Base warranty    90 Day SW Bug Fixes

1st  Base warranty    Info Sku stating 3rd Party O/S will be warranted by vendor

1st  Dell Services: Deployment Services    No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details)

1st  Support Services    INFO 1Yr ProSupport and Next Business Day On- Site Service

1st  Support Services    3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service

2st  Power Cords    Power Cord, PDU (Rack)

1st  Tandem Tray    Dell Networking Dual Tray, one Rack Unit, 4-post rack only, S4112

1st  Operating System    OS10 Enterprise, S4112F

1st Cables & Others Virtual Base

2st Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T

6st Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Active Optical (Optics included) Cable,2 Meter

Leveranstid

231016 eller enligt överenskommelse

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga utvärderingsgrunder har angivits gäller lägsta pris som utvärderingsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 230918.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2023:442