Trollhättans Stad Direktupphandling av städkemikalier Rimnersbadet

Direktupphandling av städkemikalier Rimnersbadet

Uddevalla kommun, Uddevalla

Se bif fil Behovsbeskr städkemikalier Rimnersbadet

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-02-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-01-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2023:229