Trollhättans Stad Direktupphandling av resevaneundersökning

Direktupphandling av resevaneundersökning

Trollhättans kommun

Se bifogad anbudsförfrågan

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-09-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-08-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00508