Trollhättans Stad Direktupphandling av högtidsdekor och konsultation till Rimnersbadet

Direktupphandling av högtidsdekor och konsultation till Rimnersbadet

Uddevalla kommun, Uddevalla

Se bif filer:

220211_Presentation färgsättning

Anbudskalkyl högtidsdekor och konsultation

Behovsbeskrivning högtidsdekor och konsultation

Referensbilder högtidsdekor

Rit Badet ver 2023-10-05

Utvärderingsmatris högtidsdekor och konsultion

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-01-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2023:227