Trollhättans Stad Direktupphandling av Digitalt stödsystem för stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete

Direktupphandling av Digitalt stödsystem för stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete

Trollhättans kommun

Se bifogad anbudsförfrågan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-08-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00533