Trollhättans Stad Direktupphandling abonnemangstjänst aktivitetsprodukter Rimnersbadet

Direktupphandling abonnemangstjänst aktivitetsprodukter Rimnersbadet

Uddevalla kommun, Uddevalla

Se bif fil "Behovsbeskr abonnemangstjänst aktivitetsprodukter Rimnersbadet"

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2024:22