Trollhättans Stad Byte av ytbeläggning och rör i högreservoar

Byte av ytbeläggning och rör i högreservoar

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Uppdraget avser byte av ytskikt och rör i vattenreservoaren

Enligt PBL kap 9 § 15

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB 22.

Inför visning av arbetsområdet skall sekretess-avtal ingås mellan anbudsgivaren och beställaren. Efter sekretessavtalets ingående tillkännages objektets adress.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr. SBN 2022/212