Trollhättans Stad Byte av värmesystem på Öxnereds förskola

Byte av värmesystem på Öxnereds förskola

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Byte av värmesystem på Öxnereds förskola och ombyggnad av teknikrum, kontor och förråd.

Vänersborgs kommun avser utföra en totalentreprenad för byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig oljepanna på Öxnereds förskola. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och närliggande rum samt installation av nytt värmesystem med mera.

I totalentreprenaden ingår fullständig färdigprojektering av samtliga byggnads- och installationsarbeten samt utvändiga arbeten för energibrunnar till fullt färdig funktion. Utvändiga ytor skall återställas till sin ursprungliga standard.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022:302