Trollhättans Stad Byte av värmesystem på Frände- och Dalboskolan

Byte av värmesystem på Frände- och Dalboskolan

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun har för avsikt att byta ut värmesystemet på Frände- och Dalboskolan. Värmesystemet drivs idag av en pelletspanna samt en oljepanna. Nytt värmesystem går bestå av bergvärme. Projektet omfattar även ombyggnation och renovering av 4 stycken teknikrum.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Vänersborgs kommun avser utföra en totalentreprenad för byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna på Frände- och Dalboskolan.Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och installation av nytt värmesystem med mera.

I totalentreprenaden ingår fullständig färdigprojektering av samtliga byggnads- och installationsarbeten samt utvändiga arbeten för energibrunnar till fullt färdig funktion. Utvändiga ytor skall återställas till sin ursprungliga standard.

Stort fokus läggs på att göra goda miljöval och få ett bra inomhusklimat med låga emissioner.

För mer detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Med tillägg till TE:s åliggande enligt ABT 06 kap. 1 § 7 gäller att TE redan som anbudsgivare genom besök på plats vid aktuella arbetsställen ska skaffa sig kännedom om arbetets omfattning och svårighetsgrad, arbetsställenas åtkomlighet, behov av skydd av byggnader, anläggningar och installationer som ska byggas, förutsättningarna för transport av material från och inom arbetsområdet samt övriga omständigheter som kan ha betydelse för anbudet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: SBN 2022/301