Trollhättans Stad Bygg- & Projektledning 2022

Bygg- & Projektledning 2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av ramavtal för Tekniska Konsulttjänster avseende Bygg- & Projektledare inom två separata avtalskategorier:

1. Bygg

2. Anläggning

Anbudslämnare kan välja att lämna anbud på en eller båda kategorier.

Avser Ramavtal för följande avropande Myndigheter:

Trollhättans Stad

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Trollhättan Energi AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00795