Trollhättans Stad Buller- & Akustikutredningar 2023

Buller- & Akustikutredningar 2023

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av ramavtal för buller- & akustikutredningar och riskanalyser.

Upphandlingen är indelad i två olika avtalskategorier vilka utvärderas och tilldelas separat. Anbud kan lämnas på en eller båda kategorier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00813