Trollhättans Stad Brorenoveringar/investeringar - 2 st på Västanvindsvägen

Brorenoveringar/investeringar - 2 st på Västanvindsvägen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Entreprenaden omfattar renovering av två GC-tunnlar samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar. Omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlag Brorenoveringar/investeringar - 2 st på Västanvindsvägen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/224