Trollhättans Stad Brorenoveringar Myråsvägen samt Fjällvägen

Brorenoveringar Myråsvägen samt Fjällvägen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Entreprenaden omfattar renovering av två GC-tunnlar samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar. Omfattning i detalj framgår av handlingarna angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/389