Trollhättans Stad Brandvägg som tjänst

Brandvägg som tjänst

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Omfattning

Upphandlingen gäller kommunens behov av brandväggstjänst. Lösningen ska vara utformat som en tjänst i vilken all hantering i form av uppdateringar, underhåll, övervakning och utveckling ingår. Den nya brandväggstjänsten ska ge Vänersborgs kommun en säker, tillförlitlig, flexibel och framtidssäker lösning som kan hantera Vänersborgs kommuns behov av kommunikation med omvärlden under de närmaste åren.

Antalet användare är ca 5000 anställda samt 4.500 elever.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2023/6