Brandskydd

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun ska göra en ny upphandling av brandskydd. Ramavtalet kommer att omfatta kontroll och service av brandsläckare och brandposter samt nyanskaffning av dylik utrustning, skyltar för utrymningsplaner och nödutrymning samt utbildning i hantering av brandutrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/00668