Trollhättans Stad Blommor och växter 2024

Blommor och växter 2024

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättans Stads behov av träd, vedartade växter, barrväxter, perenner,

prydnadsgräs, säsongsblommor och lökar.Lot nr.: 1

Obligatoriska övergripande

Se ffu

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Avtalsområde 1 Säsongsblommor

se ffu

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00Lot nr.: 3

Avtalsområde 2 Lökar

se ffu

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00Lot nr.: 4

Avtalsområde 3 Träd, vedartade växter och barrväxter

se ffu

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00Lot nr.: 5

Avtalsområde 4 Perenner och prydnadsväxter

se ffu

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14940&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024/00409