Trollhättans Stad BIO 3, Förprojektering

BIO 3, Förprojektering

Trollhättan Energi AB, Trollhättan

Trollhättan Energi avser genom denna förfrågan upphandla tekniska konsulter för förprojekteringsavtal som ska generera underlag till framtida projektering av BIO 3-projektet på Arvidstorps avloppsreningsverk.

Avloppsreningsverket behöver byggas ut för att Trollhättan stad växer och invånarantalet kommer att öka. Verksamheten söker just nu nytt tillstånd som ställer ytterligare krav på ökade mängder som skall behandlas och uppfylla ändrade utsläppskrav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/3