Trollhättans Stad Besiktning brandlarm och sprinkler

Besiktning brandlarm och sprinkler

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Upphandlande myndigheters samlade behov av besiktning av brandlarm och sprinkler.Lot nr.: 1

Kravspecifikation

Leverans- och revisionsbesiktning brandlarmsanläggningar och sprinkleranläggningar

Last tender date: 05/12/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Information URL: https://www.tomtab.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16615

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16615&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2025 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Quality: ()Lot nr.: 2

Obligatoriska svar

revisions- och leveransbesiktningar brandlarm o sprinkler.

Last tender date: 05/12/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Information URL: https://www.tomtab.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16615

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16615&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 08/30/2025 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-12)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/9